Varenummer 6254982140_10_1010_101005

Abloy motorlås El 654

Abloy motorlås El 654
Smalprofil svingriglelås til ud- og indvendigedøre med høje sikkerhedskrav.
Kan benyttes i kombination med f.eks. EL402 eller EL482 til dagaflåsning, hvor begge låse elektronisk kontrolleres af samme styreenhed.
Svingriglen svinges ind og ud med motorkraft. Åbningstiden justeres i styreenheden EA470. Låsen styres overvejende elektrisk, så låsen forrigler automatisk efter anvendelse af cylinder eller passagetid. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vrider eller dobbeltcylinder.
Tilbehør:
- eller EA226
Styreboks EA470
- Slutblik EA300 med indbygget magnet.
- Kabel EA216